Gizlilik Bildirimi

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ. Web Sitesi’nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ. ‘nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki;  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ.  Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü,  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ.  logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ.  dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ. . sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet’in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten,  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ. ‘nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

 CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

 CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ. ,web sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ.  tarafından garanti edilmemektedir.

 CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ.  web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ. .’nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

 CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ.  web sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ. ‘ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287′ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ.  tarafından beyan ve işbu  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ. Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Yayınlanan İçerik’in kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ. . hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Bu yayın,  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ. ´nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2005  CANTEK TİC. A.Ş ve/veya CANTEK LTD. ŞTİ.

Geri Dön Yukarı